Pomoč:Standardna oblika gesla v slovarju

Iz Koropedija

Tukaj so opisane smernice za vnos gesel v slovar. Z upoštevanjem zagotavljamo visoko raven kakovosti in poenoten videz vseh gesel v slovarju Koropedije.

Izbira besede oz. gesla

Koropedija lahko vsebuje zelo različne vsebine, največ pa je gotovo definicij oz. razlag koroških besed. Pri dodajanju novega gesla (kakor se imenuje en zapis v Koropediji) bodimo pozorni, da zadev ne podvajamo. Pred dodajo gesla preverimo, če to morda že obstaja. V nasprotnem primeru se držimo naslednjih točk:

 • Gesla v koroščini so zapisana v poenostavljeni izgovorjavi, torej piši kot govoriš. Uporabljamo vse črke slovenske abecede in znak ' (enojni narekovaj oz. opuščaj) za polglasnik, kjer bi se beseda brez opuščaja naravno prebrala narobe (glej primer p'jen spodaj). Poenostavitev smo uvedli, ker bi pravilni fonetični zapis predstavljal preveliko težavo za laičnega uporabnika (predvsem pri iskanju).
 • Ustrezne besedne vrste naj bodo v predpisani obliki:
 • samostalnik v 1. sklonu ednine, torej grump in ne groumpov, grumpi
 • moška oblika nedovršnega glagol v namenilniku, torej štehat in ne štehali, šteho
 • moška oblika pridevnika, npr. frišn in ne frišnega, frišna, frišno

Če obstaja kak res dober razlog, da neka beseda ni v predpisani obliki (da se nek samostalnik uporablja npr. pretežno množinsko ali glagol pretežno v npr. trpniku), so dovoljene izjeme, je pa treba v predpisani obliki dodati geslo, ki nas potem preusmeri na pravi vnos.


Nekaj primerov pravilne izbire gesel:

gvava in ne gwava, da ne uporabljamo posebnega znaka za dvoustnični v
p'jen in ne pjen, ker se slednje naravno prebere precej napačno
druva in ne druve, da se držimo pravil za obliko samostalnika (1. skl, ednina)

Variacije

Če obstaja več variacij iste besede, to zapišemo s predlogo {{tudi|variacija1| variacija2|...}}. Sledi primer za geslo ižina:

{{tudi|južina|jožina}}

Vsa gesla, ki so navedena kot variacije, naj vsebujejo samodejno preusmeritev na osnovno geslo. Spodnji primer bo vse zahteve po geslu npr. južina preusmeril na geslo ižina:

#REDIRECT [[ižina]]

Slovenski pomen

Vsako geslo lahko ima več pomenov, tako znotraj ene besedne vrste, kot v različnih besednih vrstah.

Vsak pomen naj bo definiran v svoji vrsti; najprej tip besedne vrste, potem (v isti vrsti) slovenski pomen.

Tipi besednih vrst oz. ustreznih drugih kategorij gesla:

 • samostalnik: {{sam}}
 • glagol: {{glag}}
 • pridevnik: {{prid}}
 • prislov: {{pris}}
 • zaimek: {{zaim}}
 • števnik: {{štev}}
 • veznik: {{vez}}
 • predlog: {{pred}}
 • medmet: {{med}}
 • členek: {{člen}}
 • fraza: {{fraza}}


Primer za pisker:

{{sam}} lonec
{{sam}} glava

V primeru, da ima geslo sopomenko/e, lahko to/te dodamo pod razlago, z nizom {{sop|sopomenka1|sopomenka2|...}}. Primer za geslo smoli:

{{sam}} brin, brinje
{{sop|brančur}}

Morebitne protipomenke dodajamo pod razlago, z nizom {{proti|protipomenka1|protipomenka2|...}}. Primer za geslo čudn:

{{prid}} velik
{{proti|mihn}}

Izgovorjava

Sekcija "Izgovorjava" se definira z nizom {{izg|izgororjava1|izgovorjava2|...}}.

Za opis izgovorjave naj bodo uporabljeni ustrezni fonetični znaki.

{{izg|po'vitnek}}

Izvor

Sekcija "Izvor" se definira z nizom {{izvor}}. Izvor besede naj bo vpisan v novi vrstici.

{{izvor}} 
iz glagola poviti - torej enak izvor kot potica: poviti > povitica > potica 
Na JV Slovenije ponekod potici še zdaj pravijo povitica.

Primeri uporabe

Sekcija "Primeri rabe" se definira z nizom {{raba}}.

Vsak primer uporabe naj bo v svoji vrsti, začne se naj z znakom # (kar pomeni samodejno številčenje). Vsaka oblika opisovanega gesla naj bo prikazana krepko, kar dosežemo z uporabo treh enojnih narekovajev (''') za začetek in konec krepkega dela teksta.

Vse ostale (koroške) besede naj bodo zapisane kot bližnjice na ustrezno geslo.

Primer za geslo povitnek:

{{raba}}
#'''Povitneke''' pa solato mamo za [[ižina|ižino]].
#[[bica|Bica]] kuha '''povitneke'''.

===Glej tudi===
Sekcija "Glej tudi" se definira z nizom '''{{glej|geslo1|geslo2|...}}'''. '[[Pomoč:Navzkrižne reference|Bližnjice]]''' na sorodne besede naj bodo ločene z navpično črto (|).
<pre>
{{glej|pogača|košta}}


 1. Eni majo radi grumpe v povitnekeh.

Če bi radi dodali zvočni posnetek izgovorjave, si navodila oglejte tukaj.