Pomoč:fonetični znaki

Iz Koropedija

Za opis izgovorjave posameznih besed uporabljamo naslednje posebne znake oz. pravila:

  • ə ' polglasnik: mәso, bәk
OPOZORILO: v imenih gesel polglasnike izpuščamo oz. jih zaradi lažjega vpisovanja (predvsem v iskalnik) označujemo z enojnim narekovajem ( ' )
  • ' pred zlogom - prvi naslednji samoglasnik je naglašen: 'ata, fr'derbat
  • : za samoglasnikom - samoglasnik je dolg: po'ga:ča, čoko'la:da
  • za ozki e - kot v besedah: pẹt, dẹ:lo, mlẹ:ko (široki e se piše normalno: te:ta, pe:ta, det)
  • za ozki o - kot v besedah: stọ, gọ:ti, pọstelja (široki o se piše normalno: spo:da, skok)
  • ļ za zlogotvorni l: kastļ, tadļ, prokļ
  • ņ za zlogotvorni n: kẹ:dņ, pọ:dņ