grump

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  ocvirek
Izgovorjava: g'rump

Primeri rabe

  1. Za broštik ma najrajš jajce na grumpeh pečene.
  2. Za ižino so mrzli štranklni z grumpam gr nareti.