Pomoč:Navzkrižne reference

Iz Koropedija

Navzkrižne reference so bližnjice do drugih besed znotraj Koropedije.

Vsako besedo oz. frazo v tekstu, ki ima (ali bi morala imeti) svoje geslo (torej svojo stran v Koropediji) označimo kot navzkrižno referenco. Upoštevamo

  • samostalnik v 1. sklonu ednine, torej grump in ne groumpov, grumpi
  • moška oblika nedovršnega glagol v namenilniku, torej štehat in ne štehali, šteho
  • moška oblika pridevnika, npr. frišn in ne frišnega, frišna, frišno.

Navzkrižne reference v tekstu označimo z dvojnimi oglatimi oklepaji [[referenčna_beseda]]. Če mora biti prikazana beseda v kaki drugi obliki (npr. drugačen sklon, število, velika začetnica...), se ta oblika vpiše za referenčno besedo za znakom | (navpična črta, ang. pipe, ki ga s slovensko tipkovnico dobimo ob sočasnem pritisku tipk (desni) ALT in W): [[referenčna_beseda|tekst_prikazan_na_zaslonu]]

Spodnji primer bo na zaslonu prikazal bližnjico Grumpov s tekstom "Grumpov" na geslo "grump" v Koropediji:

[[grump|Grumpov]]