mavožina

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  malica, mala južina
Izgovorjava: 'mauo'žina

Izvor

  • iz nem.: die kleine Jausen - (dobes. malo kosilo) malica

Primeri rabe

  1. Kәdәr kikam grejo, nesejo za mavožino murke pa tovste grumpe co.