liml

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  butelj, butec, teleban, neroda
Izgovorjava: 'limļ

Primeri rabe

  1. Osn joh je pr bajti, pa sami limlni ...
  2. Tis šele en liml, eno gartrožo ji pa le nesi.