joh

Iz Koropedija
noframe

Opozorilo: geslo "joh"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti.

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?


  • (zaimek)  jih

Primeri rabe

  1. Zapstojn trkaš, joh ni doma.