frata

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  golosek, poseka, krčevina, opustošenje
Izgovorjava: f'ra:ta

Izvor

  • Ko so štrom vlekli na Leše, so pәr Lojzno kәr na frato dov požgali.
  • So Pečnikavi prәšli na piknik, je bva kәr frata na mizi.