štrom

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  tok
Izgovorjava: št'rom

Primeri rabe

  1. Štrom ga je vorgo z letre.
  2. Ahti, štrom je v dozi!