Kvoc ni bvo

Iz Koropedija

Urška Šalej je povedala tako


Čosi so ble u Šentanevu bol hude zime, ko pa zaj. Snega je bovo do dva metra tuj, pa še venč gәre više. Lәdi so hudili po tokeh voskeh stәzdeh od adn drujga, da je bvo joj. Dovta do kokega vodna pa še skor prәšli niso. Zato so si jesen prprajlә koke par kil soli, pa še ane pou kile cukra, če je do zbolov, da sa mu te skuholi. Drugo so pa meli vse doma.

Kuholi so bol navodne rәči. Za broštik so naradli repičavo župo, za vudni kislo zele pa fižolo, pa koko repico pa zele, pa repo pa fižole, pa droč fižole pa repo, pa edave knedlne, kipjenke, kuglce u mleku so skuholi.

Samo u nedelah dopuna, ko smo prәšli iz cirkle, je bvo povojeno mәso, pa repičov zos.

Če je u toki hudi zimi do umәr, ga še pokopat niso moli. Gr za streho so ga doli. Saj so meli prpravlene trugve. Doli so ga ntr, pa postli do vigredi. Saj je tk zmrznu pa počaku dočeš.

Taj, ko so Pokržnikov dedi umrli, je bova pa res toka čudno huda zima. Povožli so ga u trugvo, pomodlili, pa ga nәsli grta za streho. Ko je prәšva vigred, ko je sneh skopnov, so ga pa pokopoli.

Ko je bova pogrebšna nemo, so pa začali devat na poli. Ženske so šle travnike grobit, moški pa gnoj vozit pa orat.

Babica so pa žә an dan pre mavožino prprajli. Dekle su zagnali grta za streho – težko so hodili sami, so jih noge bolele – da bi prnesva dovta kvoce, da bi jih skuholi. Kvoce so ble hrojene u ani trugvi za mrliče. Dekle gra grta, pogvada ta prvo trugvonәtre ni bvo . Ko pogvada še u ta drugo, se pa zadere dovta:

"Babica, kvoc ni, samo dedi so što!"