skor

Iz Koropedija
  • (prislov)  skoraj

Primeri rabe

  1. Skor se mi je župa poliva!