šrbozobn

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  škrbast
Izgovorjava: šәrbo'zu:obn

Primeri rabe

  1. Šrbozobn je grato, ko je sәmo mәso jәdo.
  2. Tkaltk je biv šrbozobn, po pa še tstih zobijov, kejkr joh je mev, ni nkol orngi spiršno, po so mo pa zagnili.