Zgodovina strani »frata«

Iz Koropedija

Izbira primerjave: Označite izbirne gumbe ob redakciji za primerjavo in pritisnite vnašalko (enter) ali gumb na dnu strani.
Legenda: (tren) = primerjava s trenutno redakcijo, (prej) = primerjava s prejšnjo redakcijo, m = manjše urejanje.

  • trenprej 12:32, 4. junij 2007imported>Goti 248 zlogov +248 New page: {{sam}} golosek, poseka, krčevina, opustošenje {{izg|f'ra:ta}} {{izvor}} * Ko so štrom vlekli na Leše, so pәr Lojzno kәr na '''frato''' dov požgali. * So Pe...