zapstojn

Iz Koropedija
noframe

Opozorilo: geslo "zapstojn"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti.

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?


tudi: zastojn

  • (prislov)  zastonj

Primeri rabe

  1. Nč ni zapstojn na š'tmo svto.