što

Iz Koropedija
noframe

Opozorilo: geslo "što"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti.

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?


  • (prislov)  to, tole
  • (prislov)  tu, tule

Glej tudi

štole

Primeri rabe

  1. Ka je pa zaj što za en drek?
  2. Što še spijemo, pa gremo.
  3. Primi za š'ti štrik, pa vlči.
  4. A ste že cev v'čr što?