vudežn

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  včerajšnji jamniško-strojansko
Izgovorjava: 'wudežņ

Primeri rabe

  1. Za ižino je bva pa sәmo ta vudežna župa.