vaserkamrca

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  vodni zbiralnik, zajetje, od koder priteče voda v vodovod
Izgovorjava: 'wasәr'ka:mәrca

Primeri rabe

  1. Tam nemo vaserkamrce majo tak fajn sanenc naret, da je kaj!
  2. Vaserkamrca mәre bәt fajn dov zaklejena, da ker kajga gifta ne vsuje nәt!