trage

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  nosila
Izgovorjava: t'ra:ge

Primeri rabe

  1. Tәk ga je strucavo, da so ga na trageh dovsa s planine pәrnәsli.