resn

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  resen
Izgovorjava: 're:sņ
  • (prislov)  res
Izgovorjava: 'ri:әsn

Primeri rabe

  1. Ka s pa dans tk resn?
  2. Kar sn prej prajo, se je resn zgodvo!