pred

Iz Koropedija
  • (prislov)  vnaprej
Izgovorjava: p'rẹt

Primeri rabe

  1. Ona je že vse pred vedva.
  2. Za ižino si je včr vse pred prprajva.