partrle

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  slinček, prtiček (pri jedi)
Izgovorjava: 'partәrle

Primeri rabe

  1. Pob bo jdu zaj, partrle mo natveži.
  2. Partrle je mev čist oflekan, tk je hilo jest.