parkl

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  parkelj
Izgovorjava: 'parkļ

Primeri rabe

  1. Te bojo parklni nәsli, če boš žleht!
  2. Svinske parklne kuha za pәsa.