pajlohšajba

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  podložka

Primeri rabe

  1. Pajlohšajbo poiši, pa skop pršravfi.