skop

Iz Koropedija

tudi: kop

  • (prislov)  skupaj

Primeri rabe

  1. Francna je venč skop, kәkr pa zgleda.
  2. Skop pobәri zaj, kar si razsu!