očese

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  oči
Izgovorjava: o'čẹ:se, o'či:әse

Primeri rabe

  1. Take fletne očese ma, da je kәr dov.
  2. Plave očese mata obe dve.