hrajen

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  shranjen
Izgovorjava: h'ra:jen

Primeri rabe

  1. Ke je kaj meva bica marke hrajene?