flajškar

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  mesar
Izgovorjava: f'laiškar

Primeri rabe

  1. Grem h flajškarjo po bulo.