drah

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  drag
protipomenke: poceni
Izgovorjava: d'ra:h

Primeri rabe

  1. Mošt bo lietos drah, pa rpica tuj, nardraješi so pa japke.
  2. Nartadraješi črievle si je kupva.