det

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  moški, mož
Izgovorjava: 'det
  • (glagol)  dati
Izgovorjava: 'de:t

Primeri rabe

  1. Vsak pravi det ma zmern škruti v žepo.
  2. Ta pravi det ma zmern kako rezervo kikeh.
  3. Če je zuna mrzvo, mәrš pač kapo gәr det.
  4. Tk čudn hleb kruha so spәkli, da ga ni mov u rukzok det.