živl'ne

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  življenje
Izgovorjava: živ'lәne

Primeri rabe

  1. Tәško živlәne je mev.