žgrebl

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  žebelj
Izgovorjava: žg'rәbļ

Primeri rabe

  1. Žgreble je zabijo u ano lato, se je pa po ficlno mahno.