švas

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  var, zvar
Izgovorjava: š'wa:s

Primeri rabe

  1. Avspuh mi je po švaso sposto.
  2. Jәdi vonta po švaso, pa pojәši, ke spuša.