špicprsti

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  konice prstov na nogah
Izgovorjava: š'pic'pәrsti

Primeri rabe

  1. Premihn je biv, je pa na špicprste stopo, da je črez pult vido.
  2. Po špicprstah hodi, da je ne bi zbudo.