vavhat se

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (glagol)  valjati se (po postelji); zjutraj dalj spati; še malo podremati
Izgovorjava: 'vauhat se

Primeri rabe

  1. V nedelo smo se skor do ižine vavhali.