prvas

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (prislov)  pri vas
protipomenke: prnas
Izgovorjava: 'pәrwas

Primeri rabe

  1. A prvas kaj jete japke?
  2. Prvas ni bvo kerga doma, sn si pa sama kofe skuhava.