pravhat

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (glagol)  pogovarjati (se)
Izgovorjava: p'rawhat

Primeri rabe

  1. Ka sta se kaj Štef pa Lojz spravhava za deli avžnge?
  2. Ne pravham se venč s tebo.