foh

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik)  stroka, poklic
Izgovorjava: 'fọ:h

Izvor

  • iz nem. das Fach

Primeri rabe

  1. To je pa ja iz tvojga foha!
  2. Ka je tvoj foh?
  3. Ka je tvoj fotәr po foho?