bekrca

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik)  budilka
Izgovorjava: 'bẹ:kәrca

Izvor

  • iz nem. der Wecker

Primeri rabe

  1. Bekrco je pozabo navәt, je pa na šiht zamudo.