župa

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik) juha
Izgovorjava: 'župa

Primeri rabe

  1. Pr bicini nedelski govejski župi ne sme falit muzika iz radija.