zelhano

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  prekajeno meso

Primeri rabe

  1. Za vejko noč lәdi zelhano jejo.