vasrpinč

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  moški spolni organ

Primeri rabe

  1. Skri že šәtga svojga vasәrpinčna. Gdo ga bo pa gledo?!