v'nč

Iz Koropedija

tudi: venč, vinč

  • (prislov)  več

Primeri rabe

  1. A vәnč naembart nisi mov pәrnәst?