tajksl

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  vrag, zlodej, hudič
sopomenke: zlodi, hudir, hudik

Primeri rabe

  1. Tajksl frdaman, spet mi je mleko skipevo!