remat

Iz Koropedija
  • (pridevnik)  pretepati (se)

Primeri rabe

  1. Tk dovgo sta se remava, da smo mislali, da bo keri še felo.
  2. Ga je Mara naremava ko ni noto jәt po mošt.
  3. A grema betat, da te lahk Julka narema ko bika?