rajsnedl

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  risalni žebljiček

Primeri rabe

  1. Usedva se je na rajsnedl.
  2. Z rajsnedlno je poprajo, ko je lim tapeto sposto.