plajba

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  zidarski pripomoček za določanje navpičnosti, svinčenka

Primeri rabe

  1. Plajbo prveži, da bo stena ravna!
noframe

Opozorilo: geslo "plajba"  potrebuje revizijo.

To geslo je potrebno urediti (komentar).

Morda ga lahko pomagate urediti prav vi?