movžnar

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  posoda za prevoz in shranjevanje mleka v mlekarni

Primeri rabe

  1. Vsak den da dva movžnarja v mlekarno.