loker

Iz Koropedija
  • (samostalnik)  prevelika zračnost v ležaju kolesa

Primeri rabe

  1. Na zadni kolesi maš loker.