kraj

Iz Koropedija
  • (predlog)  konec

Primeri rabe

  1. Ko boš do kraja prebrav, mi pa zat pәrnәsi.