kir

Iz Koropedija
  • (zaimek)  kateri, kdo

Primeri rabe

  1. Kir je reko, kir je reko? Js sn reko!